راهنمای بیمارستان

 

آدرس بیمارستان: انتهای بزرگراه شهید صیاد شیرازی - خیابان صنایع

 

راهنمای طبقات

 

ساختمان بیمارستان :

 

طبقه هم کف :

واحد ترخیص- واحد پذیرش- صندوق - آزمایشگاه - رادیولوژی - سونوگرافی - سی تی اسکن - ام آر آی- پاتولوژی - کپی - غرفه فروش تجهیزات پزشکی - واحد شکایات - اطلاعات

 

طبقه هم کف بخش های بستری :

بخش قلب مردان - قلب زنان - سی سی یو (CCU)- آنژیوگرافی- آی سی یو قلب (ICU-OH) 

 

طبقه اول :

اتاقهای عمل – اتاق زایمان - بخش اطفال - بخش زنان و زایمان - بخش پیوند - بخش جراحی زنان - آی سی یو (CCU) - اکو قلب بیماران بستری -اتاق همجواری (مادر و نوزاد ) -  اتاق آب جوش- سالن غذا خوری کارکنان

 

طبقه دوم :

بخش مراقبتهای ویژه نوزادان (NICU) – بخش مراقبتهای ویژه سوختگی (BICU) – داخلی مردان – جراحی ۱- جراحی ۲- داخلی زنان - دفتر مدیریت پرستاری - دفتر کنترل عفونت - مدیریت گروه های پزشکی

 

ورودی درمانگاه  :

درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی – آشپزخانه – سی اس آر – مرکز تلفن – واحد تغذیه – مهندسی پزشکی- عقیدتی -

 

ضلع شمالی بیمارستان :

مدیریتهای اداری، مالی ، حسابداری ، بازرگانی ، امورقراردادها ، کمیسیون پزشکی ، پژوهشکده ، پزشکی هسته ای ، اعصاب و روان ، طرح و برنامه ، حفاظت اطلاعات

 

ساختمان مدیریت :

 مدیریت بیمارستان - معاونت درمان - خدمات پزشکی - دبیرخانه - اعتباربخشی - فناوری اطلاعات - کتابخانه - آموزش - ایمنی سلامت و محیط زیست - دیالیز

 

 ضلع شرقی بیمارستان :

درب خودروی پرسنل و پزشکان - دفتر مدیریت بازرسی- فروشگاه اتکا- تاسیسات - تربیت بدنی - دفتر مدیر کشیک - دفتر معاونت اجرایی