دندانپزشکی اطفال

بخش کودکان

۱- خدمات ارائه شده به بیماران:

کلیه خدمات تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان در بخش کودکان قابل ارائه به بیماران است. از سال ۱۳۸۹ امکان برقراری درمانهای دندانپزشکی تحت بیهوشی در بیمارستان شهید چمران هم امکان پذیر شده است.

این خدمات تخصصی شامل درمانهای ترمیمی جراحی درمان پالپ( عصب دندان ) ارتودنسی پیشگیری فضا نگهدارنده ها و فلوراید تراپی است.  

 

۲- تعداد پرسنل شاغل (اعم از دندانپزشک و دستیار):

در حال حاضر۳ دندانپزشک متخصص و ۳ نفر دندانپزشک عمومی و ۳ نفر دستیار با ۲ یونیت  و یک فضای مجزا به عنوان اتاق انتظار کودکان  در بخش مشغول بکار هستند.