جراحی

بخش جراحی :

۱- خدمات ارائه شده به بیماران:

جراحی ایمپلنت شامل :

   جراحی گذاشتن فیکسچر پیوند و بازسازی استخوان ( GBR) -  سینوس لیفت کشیدن دندان

   جراحی لثه شامل: جراحی افزایش طول تاج فلپ پیوند لثه فرنکتومی دیستال وج

  جراحی فک شامل : خارج کردن دندانهای نهفته در نسج نرم - خارج کردن دندانهای نهفته در نسج سخت برداشت تومورهای نسج نرم و سخت آلوئولو پلاستی و آماده سازی ریج برای پروتز

 

۲- تعداد پرسنل شاغل (اعم از دندانپزشک و دستیار):

در حال حاضر ۶ نفر جراح بیماریهای لثه و ۵ نفر جراح فک و صورت و ۷ دستیار با ۵ یونیت فعال در این بخش حضور دارند.