ایمپلنت

بخش ایمپلنت

بیماران با بی دندانی کامل یا جزیی ، از بخشهای مختلف دندانپزشکی جهت ویزیت به بخش ایمپلنت  ارجاع می شوند و پس از تکمیل پرونده و تهیه رادیوگرافیهای لازم با مشورت همزمان  متخصصین جراح و پروتز تحت درمان قرار می گیرند. در سالهای اولیه تعداد بیماران ، اندک و سیستم های ایمپلنت مورد استفاده ، محدود بودند. امروزه با استفاده از ۶ تا ۷ سیستم ایمپلنت، سالانه ۱۳۰۰-۱۲۰۰ بیمار در بخش ایمپلنت درمان می شوند .

 

۱- خدمات ارائه شده به بیماران:

جاگذاری دندانهای از دست رفته با ایمپلنت بصورت  PARTIAL یا  FULL، درمان نقایص استخوانی با روشهای پیوند استخوان ، انجام  جراحی های  سینوس به منظور ایجاد بستر استخوانی مناسب  جهت جاگذاری ایمپلنت ، درمان بی دندانی کامل مبتنی بر ایمپلنت .

 

۲- تعداد پرسنل شاغل (اعم از دندانپزشک و دستیار):

در این بخش  ۱۰ نفر جراح ، ۸ نفر متخصص  پروتز های دندانی ، ۶ نفر دستیار در بخش ایمپلنت مشغول خدمت رسانی هستند.