ارتودنسی

بخش ارتودنسی                                                                      

۱- خدمات ارائه شده به بیماران:

 خدمات ارتودنسی بصورت کاملاً آکادمیک در دو بخش ارتودنسی متحرک جهت بیماران دارای ناهنجاریهای دندانی اسکلتی وارتودنسی ثابت جهت بیماران با مشکلات دندانی ارائه می گردد.با توجه به نیاز بیماران بزرگسال دارای ناهجاریهای شدید اسکلتی به درمانهای پیچیده ارتودنسی جراحی بخش آمادگی خود را در جهت ارائه خدمت به این دسته از بیماران از ابتدای فعالیت خود اعلام و این  بیماران بصورت Team-workبا متخصصین بخش جراحی تحت درمان قرار گیرند. گروه سنی درمانهای متحرک ارتودنسی از ۹ الی ۱۲ سال و برای درمانهای ثابت از ۱۲ سال به بعد می باشد .

در حال حاضر بخش ارتودنسی مرکز با ۳ متخصص ( ۲ متخصص آقا و ۱ متخصص خانم )  و۳ دستیار با ۳ یونیت و ۱۱ شیفت فعال مشغول ارائه خدمات تخصصی با بهترین کیفیت به مراجعیین محترم می باشد.

 

۲- تعداد پرسنل شاغل (اعم از دندانپزشک و دستیار):

تعداد متخصین شامل ۳ نفر که ۲ متخصص مرد و ۱ متخصص خانم در مرکز مشغول ارائه خدمت هستند.

تعداد دستیاران در آغاز فعالیت بخش با ۱ نفر و در حال حاضر ۳ نفر مشغول به خدمت می باشند.