آموزش

آموزش

از سال ۱۳۸۵ واحد آموزش فعالیت خود را شروع نمود .یکی از وجوه افتراق کلینیک دندانپزشکی شهید چمران بر دیگر مراکز درمانی مشابه ، اهمیت فزاینده و مهم آموزش در این مرکز است .تلاش مدیریت و همکاران شاغل در این مرکز همواره بر آن بوده است تا بهترین درمانهای مبتنی بر شواهد علمی (Evidence - base) انجام شود و در این راه توجه خاصی هم به درمانهای گروهی (Team work) معطوف گردیده است. این امر میسر نمی گردد مگر با استمرار در یادگیری و تلاش در جهت آگاهی از به روز ترین دستاورد های علمی .

در این راستا آموزش در کلینیک دندانپزشکی شهید چمران سه محور آموزش بیماران، آموزش دستیاران و بهداشتکاران و آموزش دندانپزشکان را شامل می شود.

آموزش بهداشت دهان و دندان به بیماران توسط دندانپزشکان و بهداشتکاران مجرب  با کمک مدل آموزشی به روش چهره به چهره انجام می پذیرد . از سوی دیگر نکات و مراقبت های لازم پس از هر درمان دندانپزشکی بصورت مکتوب به بیماران ارائه می گردد. در ضمن لوح های فشرده آموزشی جهت تحویل به بیماران و ارائه در سالن انتظار تهیه گردیده است.

برای آموزش دستیاران و بهداشتکاران ، بطور مداومکلاس های مربوطه برگزار می گردد. عناوین تعدادی از این کلاس ها  عبارتند از : کلاس کنترل عفونت، فوریت های پزشکی (CRP) ،اخلاق حرفه ای وایمنی بیمار و سنجش رضایت بیمار و . . .

جهت به روز ماندن علمی دندانپزشکان از سال ۱۳۸۹ تقریباً ماهانه یک برنامه بازآموزی مدون زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می گردد. در بسیاری از موارد ارائه این سخنرانی ها با بهره گیری از همکاران متخصص با تجربه شاغل در مرکز انجام می پذیرد. علاوه بر این جلسات ، برنامه های آموزشی متعددی با حضور دیگر اساتید بنام اجرا گردیده است .