نحوه پذیرش

پذیرش

در قسمت پذیرش ، سیستم وقت دهی به صورت نرم افزار برنامه ریزی شده ، که اطلاعات بیماران و شماره تلفن توسط اپراتور ثبت می شود.  در پایان هر روز جهت یادآوری وقت، با بیماران  تماس گرفته می شود . همچنین  برای بیمارانی که ناقل بیماری های خاص می باشند نیز جداگانه وقت دهی انجام میشود. در ابتدای هر شیفت بیمارانی که جهت معاینه اولیه مراجعه کردند به ترتیب زمان حضور ، شماره دریافت می کنند ( در صورت نداشتن پرونده تشکیل پرونده انجام می شود .) پس از ثبت اطلاعات بیماران در رایانه ، پرونده به بخش تشخیص بیماریهای دهان ارجاع می شود. بیمارانی که وقت قبلی دارند به پذیرش مربوطه مراجعه و پس از تهیه پرینت پرونده و ورود اطلاعات در رایانه ، با توجه به وقت در نظر گرفته شده به بخش راهنمائی می شوند . روزانه تعداد  پرونده های درحال گردش در تمامی  بخش های  دندانپزشکی در حدود هزار  عدد  می باشد.در حال حاضر پیرو الکترونیک نمودن پرونده های درمانی بیماران در مرحله فاز ۲ است لذا ارجاع پرونده توسط بیمار پس از انجام در مان به پذیرش جهت اسکن نمودن و حفظ اطلاعات درمانی بسیار اهمیت دارد.

 

۲- خدمات ارائه شده به بیماران:

ارائه خدمات  بخش پذیرش  به بیماران موارد ذیل راشامل می شود:

۱.       پرونده خوانی و وقت دهی بیمارانی که از بخش پذیرش ارجاع داده می شوند.

۲.       ارجاع بیماران به داخل بخش جهت انجام خدمات دندانپزشکی در هر شیفت کاری.

۳.       هماهنگ کردن بیماران جهت انجام مشاوره های تخصصی در هر شیفت کاری.

۴.       وقت دهی بیماران که از داخل بخش جهت ادامه درمان ارجاع داده می شوند .

۵.       هماهنگ کردن بیماران جهت گرفتن تاییدیه از پزشک معتمد بیمه.

۶.       لغو کردن وقت  بیماران دندانپزشکانی که به علتی مراجعه نمی کنند و تعین وقت جدید برای بیماران

۷.       هماهنگ کردن بیماران رزرو شده جهت انجام کار در آخر هر شیفت کاری (یاد آوری وقت بیماران طریق  تلفن)

۸.       پاسخگویی به تلفن های داخل بخش و تماس های ارباب رجوع از بیرون بخش

۹.       راهنمایی بیمارانی که برای اولین بار به کلینیک مراجعه می کنند.

۱۰.  انجام هماهنگی  لازم با لابراتوارهای پروتز و ارتودنسی