تاریخچه و افتخارات بیمارستان

 

بیمارستان شهيد چمران در سال ۱۳۵۳ با نام بيمارستان صنايع نظامي و با مأموريت ارائه خدمات تشخيصي درماني به كاركنان صنايع نظامي تأسيس شد و پس از انقلاب شكوهمند اسلامي به نام شهيد دكتر چمران، تغيير نام يافت. در سال ۷۹، بنا به الزامات قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام به كسب پروانه بهره‌برداري نمود و مورد ارزشيابي اعتبار بخشي سالانه بيمارستان‌هاي كشور كه توسط وزارت بهداشت و درمان انجام مي‌شود، قرار گرفت و به اخذ ارزشيابي درجه ۲ معمولي نايل گرديد.

 

گذر از پارادايم سنتي نياز به تحولي عظيم داشت و لازم بود برنامه‌ريزي و بسترسازي‌هايي در ساختار بيمارستان در زمينه‌هاي زيرساخت، تجهيزات، نيروي انساني و فرآيندها، انجام شود. با تلاش و پشتكار و همت والاي مديران ارشد و كاركنان، بيمارستان موفق شد پله‌هاي تعالي را يكي پس از ديگري طي نمايد. به نحويكه در سال ۹۰براي هفتمین سال متوالي مفتخر به دريافت اعتبار ارزشيابي « درجه يك عالي » كه بالاترين درجه درگريد ارزشيابي وزارت بهداشت مي‌باشد، گرديد. در اولين سال با شركت در جايزه DQA موفق به دريافت گواهينامه گرايش به تعالي شد و براي سومين سال متوالي به عنوان مطلوب ترين مركز طرف قرارداد سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح اعلام و تقدير نامه دريافت نمود. در حال حاضر بيمارستان شهيد چمران با ظرفيت ۴۰۰ تخت بستري است.