کلینیک درد

 

برنامه درمانگاه تخصصی کلینیک درد

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

     

 

ثقفی نیا

   

 

عصر