ارتوپدی

برنامه درمانگاه تخصصی ارتوپدی-جراحی استخوان

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

بیان فر

شیخ الاسلام

میرشاهولد

ستارزاده

 

صولتی

شریف زاده

 

حاجی

همتی

صولتی

دهقانی

 

ستارزاده

میعاد

شیخ الاسلام

میرشاهولد

 

حاجی

فتاحی

بیان فر

جهانسوز

 

زارع 

شریف زاده

علیمرادی

 

عصر

 

 شریف زاده

همتی

 

ستارزاده

آریا

 

زارع 

جهانسوز

علیمرادی

 

آریا

قطبی

 

همتی

شاهرضایی

علیمرادی

 

فراهینی