اطفال

برنامه درمانگاه تخصصی اطفال

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

خ رسول زاده

 

خ رسول زاده

 

مخملباف

شاداب

 

سیفی

خ مخملباف

 

خ شاپوریان

خ شاداب

خ کیانی امین

 

سیفی

 

عصر

 

سماکوش

شیخ الاسلام

 

انوری

خ کیانی امین

 

سماکوش 

شیخ الاسلام

 

همتی

 

بهروز اسکویی

شیخ الاسلام

سماکوش

 

__