ارولوژی

برنامه درمانگاه تخصصی ارولوژی -جراحی کلیه و مجاری ادراری

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

خ شاداب

 

شهرآزاد

 

شهرآزاد

 

خ شاداب

 

غلامرضایی

 

 نیرومند

 

عصر

 

سینا

 

غلامرضایی

 

زینالی

 

خ ایمانی

نیرومند

 

غلامرضایی

 

شخص سلیم