کلینیک زخم

برنامه درمانگاه تخصصی کلینیک زخم

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

 

خ امینیان

   

 

خ امینیان

 

 

عصر