آسم و آلرژی

برنامه درمانگاه فوق تخصصی آسم و آلرژی

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

     

 

خ کیانی امین 

 

 

عصر

 

 

خ کیانی امین 

 

 

نیکوئی