کلینیک زخم۲

برنامه درمانگاه فوق تخصصی کلینیک زخم

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

 

امینیان

   

 

امینیان

 

 

عصر