قلب اطفال

برنامه درمانگاه فوق تخصصی قلب اطفال

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

آشنایی

 

 

   

 

 

 

 

عصر

 

     

 

جامی