غدد اطفال

برنامه درمانگاه فوق تخصصی غدد اطفال

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

احمدی لاشکی

 

 

   

 

 

 

 

عصر