چشم اطفال

برنامه درمانگاه فوق تخصصی چشم اطفال

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

 

 خ کمالی

   

 

 

 

 

عصر