نفرولوژی

برنامه درمانگاه فوق تخصصی نفرولوژی

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

 

 

 

 

مصلایی

 

 

مصلایی

 

عصر

 

افشار

 

خ نعمتی