جراح دست

برنامه درمانگاه فوق تخصصی جراح دست

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

 

 

   

 

فتاحی بافقی

 

 

عصر