جراحی توراکس

برنامه درمانگاه فوق تخصصی جراحی توراکس

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

 

 

 

مرزبان راد

 

 

 

 

 

خالقی

 

عصر