جراحی پلاستیک و ترمیمی

برنامه درمانگاه فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی 

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

ابراهیمی 

 

 

 

محمودی 

 

علی احمدی

 

 

 

 

عصر

 

دیانی

 

 

   

 

محمودی