غدد

برنامه درمانگاه فوق تخصصی غدد

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

 

حیدری

 

حیدری

 

حیدری

 

حیدری

 

یوسفی

 

عصر

 

   

 

حیدری

 

 

 

یوسفی