آنکولوژی/هماتولوژی

برنامه درمانگاه فوق تخصصی آنکولوژی/هماتولوژی

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

خ حسین زاده

 

 خ صانعی

 

خ حسین زاده

 

 

خ حسین زاده

 

خ حسین زاده

 

عصر

 

   

 

خ صانعی

 

سعیدیان