تغذیه

برنامه درمانگاه فوق تخصصی تغذیه

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

 

 

 

موسوی

 

خ موسوی

 

 

 

 

عصر

 

تقوی

 

خ مهدوی

 

 

خ نظری

 

خ رنگ بو

خ میرآبادی