مراقبت های ویژه-ICU

مراقبتهای ویژه -ICU

این بخش دارای ۱۶ تخت مراقبت ویژه (۶ تخت مدیکال، ۱۰ تخت جراحی) با مجهزترین تجهیزات احیای قلبی - ریوری برای مراقبت از بیماران بدحال و بیماران با اعمال جراحی با ریسک بالا بر اساس مصوبات وزارت درمان و آموزش پزشکی می باشد.