مراقبتهای ویژه نوزادان-NICU

مراقبتهای ویژه نوزادان-NICU

این بخش دارای ۵ تخت مراقبت ویژه نوزادان و ۳ تخت (NICU/POST) می باشد . در این بخش نوزادان ۷ تا ۳۰ روزه با مشکلات تنفسی ، پرده مپوریتی(نارسی) و مشکلات قلبی - عروقی ، عصب و ... بستری شده و تحت مراقبت های ویژه قرار می گیرند. این بخش مجهز به مانیتورینگ قلبی- تنفسی و مخصوص نوزادان ، تخت احیا، وارمر ، انکوباتور، شیردوش و ... می باشد . واحدهای این بخش شامل  

  • تخت های بستری
  • اتاق پزشک
  • اتاق پرسنل
  • اتاق مادران(اتاق شیر)
  • تریتمنت
  • اتاق ایزوله (مخصوص نوزادان عفونی)

می باشد . اتاق مادران مجهز به وسایل و تجهیزات برای استراحت و شیر دوشیدن می باشند)