اتاق های عمل

اتاق های عمل

این واحد دارای ۷ اتاق عمل و ۲ تخت جهت همجواری مادر و نوزاد می باشد.

مهمترین اعمال جراحی که معمولا در اتاق های عمل این بیمارستان انجام می شود عبارتنداز

 • مغز و اعصاب
 • چشم 
 • ENT 
 • اورولوژی
 • فک و صورت
 • ارتوپدی
 • زنان و زایمان
 • جراحی عمومی 
 • ترمیمی
 • کولورکتال
 • پیوند کلیه 
 • توراکس 
 • انواع جراحی ها با لاپاراسکوپ
 • آرتروسکوپ شانه و زانو
 • ویترکتومی
 • PCNL
 • انواع لیزر سینوس اندوسکوپی
 • COM و ...