بخشهای پاراکلینیک

بخشهای پاراکلینیک

بخشهای پاراکلینیک این بیمارستان شامل 

ام آر آی: ای بخش دارای دستگاه ام آر آی ۱.۵ تسلا فیلیپس با قابلیت انجام ام آر آی های عمومی و تخصصی از جمله آنژیوگرافی از همه رگ های بدن و انجام دفیوژن برای کلیه اعضای بدن می باشد . این دستگاه مجهز به کامل ترین و بهترین کویل(COIL) های مخصوص ، جهت تصویر برداری ام آر آی از اعضای مختلف است.

 

سی تی اسکن: این بخش دارای سی تی اسکن زیمنس مولتی اسلایس با قابلیت انجام کلیه سی تی اسکن های عمومی و تخصصی از کلیه نقاط بدن می باشد.

 

سونوگرافی: این بخش دارای ۶ دستگاه سونوگرافی (۴ دستگاه ساده و ۲ دستگاه داپلر) جهت انجام انواع خدمات در زمینه سونوگرافی های عمومی و تخصصی می باشد. این بیمارستان همچنین دارای دستگاه سونوگرافی پرتابل جهت انجام سونوگرافی بر بالین بیمار بدحال و غیر قابل انتقال می باشد.

 

سنجش تراکم استخوان: این بخش مجهز به بهترین دستگاه سنجش تراکم استخوان و قابلیت نرم افزاری کامل برای انجام پروسیجر BMD می باشد.

 

رادیولوژی: بخش رادیولوژی دارای ۵ دستگاه رادیولوژی آنالوگ و دیجیتال و همچنین دارای دستگاه رادیوگرافی پرتابل با قابلیت انجام رادیوگرافی های عمومی و تخصصی می باشد.

 

اسکن رادیولوژی اسکوپی: مجهز به دستگاه دیجیتال(CR) رادیوگرافی جهت انجام رادیوگرافی های تخصصی با ماده حاجب خوراکی، تزریق ، و انما می باشد.

در این بیمارستان تصویربرداری های مداخله ای (اینترونشن)( تحت گاید دستگاه های تصویربرداری (رادیولوژی ، اسکوپی، سی تی اسکن ، سونوگرافی و آنژیوگرافی ها) بیوپسی اینترونشن برای انجام پروسیجرهای متعدد انجام می گیرد.

این بیمارستان مجهز به سیستم PACS جهت افزایش سرعت در انتقال تصاویر به پزشک رادیولوژیست و پزشک معالج جهت تفسیر تصاویر و تشخیص بیماری می باشد . این سیستم امکان بایگانی الکترونیکی تصاویر را نیز فراهم می نماید.

 

آزمایشگاه و پاتولوژی

 

پزشکی هسته ای : در این مرکز انواع اسکن هسته ای از اندامهای مختلف بدن به شرح زیر انجام می شود. ساعات کار این مرکز ۷ الی ۱۹ روزهای غیر تعطیل می باشد:

 • اسکن قلب به روش اسپکت 
 • تیروئید- پاراتیروئید- استخوان - کبد
 • طحال - کیسه صفرا و مجاری صفراوی
 • خونریزی های دستگاه گوارش - دیورتیکول مکل
 • پروفیوژن ریه - کلیه - مغز به روش اسپکت
 • اسکن مجاری لنفاوی (لنفوسینتی گرافی)
 • ید درمانی 

 

طب فیزیکی و توانبخشی:در این واحد بخش های

فیزیوتراپی، آب درمانی ، کاردرمانی، مانیپولاسیون، اوکد پتانسیل،EMG به بیماران بستری و سرپایی ارایه خدمت می نمایند.

 

آندوسکوپی : در این واحد خدمات

 • گاستروسکوپی
 • سیگموئیدسکوپی
 •  کولونوسکوپی
 • برونکوسکوپی
 • سیستوسکوپی
 • و  ERCP

ارایه می گردد.