راهنمای مراجعه و ساعات ملاقات بیمار

۱- در تمام فضاهای داخلی بیمارستان استعمال دخانیات ممنوع است.

۲- رعایت کلی قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی خصوصا رعایت ارزش های دینی و پوشش اسلامی الزامی می باشد.

۳- ورود و خروج وسایل و ابزارهای پزشکی با اطلاع بازرسی و انتظامات باید انجام پذیرد.

۴- ساعات ملاقات هر روز از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ می باشد .

۵- ورود اطفال زیر ۶ سال به داخل بخش های بیمارستان ممنوع می باشد.

۶- ساعات ملاقات عمومی در بخش های ویژه ، همه روزیه از ساعت ۱۵ الی ۱۶ می باشد.

۷- در صورت تمایل به آوردن غذا برای بیمار خود از بیرون بیمارستان ، لازم است سرپرستار بخش  مطلع باشد.

۸- در صورت نیاز به همراه برای بیمار ، تنها همراه هم جنس مجاز است در بخش بماند و ورود آقایان به بخش خانم ها و همچنین ورود خانم ها به بخش آقایان به عنوان همراه ؛ باید به تشخیص بازرسی و سوپروایزر صورت گیرد. 

۹- از نگهداری اشایء گران بها ؛ وجه نقد و تلفن همراه در بخش ها جدا خودداری نمایید. مسئولیت مفقود شدن اشیاء به عهده خود فرد می باشد و بیمارستان مسئولیتی در این زمینه ندارد.

۱۰- برای راهنمایی بیماران ، کلیه کارکنان بیمارستان اعم از ستادی ، فنی و درمانی دارای کارت شناسایی بر روی سینه می باشند. 

۱۱- هرگونه وجه نقد باید از طریق صندوق بیمارستان پرداخت شود. از دادن وجه نقد و یا واریز مبلغ به حساب پزشکان جدا خودداری نمایید.

۱۲- بیماران گرامی حق دارند اطلاعات درمانی لازم را از پرسنل پرستاری جویا شوند.

۱۳- در تمام فضاهای داخل بیمارستان ، عکسبرداری و فیلم برداری ممنوع می باشد.

۱۴-رعایت سکوت و حفظ آرامش برای جلوگیری از ناراحتی و اضطراب بیماران الزامی است.

۱۵- هرگونه شکایات و انتقادات خود را می توانید در طبقه همکف قسمت رسیدگی به شکایات انجام دهید.

۱۶- در بخش های بستری فقط یک نفر می تواند بعنوان همراه بیمار آن هم با برگه همراه حضور داشته باشد. 

۱۷- از هرگونه درگیری لفظی و فیزیکی با کارکنان بیمارستان جدا خودداری نمایید.

۱۸-بیمارانی که برای عمل جراحی به اتاق عمل انتقال می یابند، همراهشان می توانند در لابی اطلاعات واقع در طبقه همکف حضور داشته باشند و سیر مراحل جراحی را در نمایشگر ملاحظه نمایند و بعد از انتقال بیمار به بخش بستری ، یک نفر همراه با برگه همراه بیمار می تواند در بخش بستری حضور داشته باشد.